sửa máy vi tinh tận nơi
Giải pháp
Hỗ trợ trực tuyến
Giải pháp
Giải pháp 1

Chịu ảnh hưởng từ những bất ổn kinh tế châu Âu, giá vàng tuần qua đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất từ đầu năm. Trong tuần tới nhiều khả năng tình hình kinh tế thế giới sẽ tiếp tục là yếu tố chi phối chủ đạo tới giá kim loại quý này.


Giải pháp khác

- Gai phap 2